Strzelectwo Sportowe

Od lutego 2019 roku przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Jedlicze działa młodzieżowa sekcja strzelectwa sportowego. Zajęcia sekcji odbywają się na nowo wyremontowanej strzelnicy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi, pod okiem instruktora strzelectwa, emerytowanego nauczyciela Pana Władysława Malika. Jest to reaktywacja działalności strzelnicy po wielu latach zapomnienia, na której pierwsze szlify w dziedzinie strzelectwa sportowego zdobywały osoby, które odnosiły i nadal odnoszą sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej. Głównym celem jest promocja i upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, a także tworzenie dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we czwartki w godzinach od 12.30 – 14.00 oraz w piątki 15.00 - 16.30

1_0.jpg

2_0.jpg

Strzelnica.jpg