Taniec

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu umożliwia rozwijanie talentów dzieci i młodzieży między innymi poprzez taniec. Działają trzy grupy cheearlederek, duet oraz grupa chłopców trenujących taniec break-dance. Instruktorem prowadzącym w/w grupy jest Pani Sylwia Kilar.

Zespół taneczny cheearlederek pod nazwą „Iskierki” działa przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu od 2009 roku.

Zespół z wielkim zapałem trenuje dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Dziewczynki uczą się skoków dancei lap, wyskoków typowych dla cheea rleaders oraz elementów obowiązkowych w tej technice tańca.

Efekty ich pracy zostają doceniane na zawodach rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Oprócz występów związanych z imprezami organizowanymi na terenie Gminy Jedlicze zespół nasz brały również udział
w następujących przeglądach zespołów tanecznych oraz Turniejach Cheerleaders.

- XV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych MINI-ART w Miejscu Piastowym, wyróżnienie;

- Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych ABRAKADABRA w Leżajsku wyróżnienie;

- II Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2010 wyróżnienie;

- XI Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych „Debiuty 2000’’ - III miejsce w kategorii dziecięcej;

- Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” w Stalowej Woli;

- GRAND PRIX Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Turczyna DYWIZJA POM DANCE - III miejsce w kategorii junior młodszy;

- XXIV Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2012 - wyróżnienie;

- XI Wiosenny Turniej Tańca DISCO & CHEERLEADERS - V miejsce - dywizja POM DANCE junior młodszy;

- VIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych "O GĘSIE PIÓRO" Stalowa Wola - II miejsce;

- Otwartym Mazowieckim Turnieju z cyklu GRAND PRIX POLSKI POMLEADERS 2013 - IV miejsce dywizja POM DANCE junior młodszy;

- VIII Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego "ZAPASY TANECZNE 2013" - I miejsce kat. cheerleadering.

- IV Ogólnopolski Przegląd Dzieci i Młodzieży Zespołów Tanecznych Jedlicze 2013 - wyróżnienie

- Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna 2013 - IV miejsce

- I Otwarty Turniej Cheerleaders o Puchar Burmistrza Skarżyska Kamiennej 2013 - V miejsce

 

  • Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza Tyczyna 2014- VII miejsce

  • IX Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „ ZAPASY TANECZNE 2014” - II miejsce kat. cheereladering

 

ISKIERKI

ISKIERKI 2

STARSS 1

STARSS 2

 


 

Grupa „MINI ISKIERKI” to najmłodsza grupa pod względem wieku wśród dziewcząt działająca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu, która powstała w 2012 roku.

Dziewczęta z wielkim zapałem ćwiczą dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Ich pierwszy występ przed dużą publicznością miał miejsce w Dobieszynie podczas dnia BABCI i DZIADKA. Występowały również podczas Dni Jedlicza, Dni Sportu, Zielonego Przedszkola oraz gościnnie na IV Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Zespołów Tanecznych Jedlicze 2013.

Największym osiągnięciem zespołu było zdobycie:

  • V Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2014- wyróżnienie

  • Przegląd Taneczny KACZUCHA 2014 – wyróżnienie

 

MINI ISKIERKI

MINI ISKIERKI 1

MINI ISKIERKI 2

 


  

 

WAŻNE INFORMACJE

 - Szczegółowe informacje dotyczące   zapisów do sekcji tańca można uzyskać w sekretariacie ośrodka;

- Zainteresowanych (firmy, instytucje, osoby fizyczne ) zorganizowaniem pokazu tanecznego prosimy
o kontakt z dyrekcją ośrodka.